Posted on 10 Oct 2019 12:05:31 Latihan kebakaran di sekolah dengan kerjasama pihak jabatan bomba dan penyelamat merupakan satu aktiviti wajib yang perlu dilakukan beberapa kali dalam setahun. Tujuannya adalah untuk memastikan semua warganya bersedia menghadapi segala kemungkinan berkailoading...